Hoppa till innehåll

OBTEGO produktlista

Ytskydd för betong

SP-100 – ytförbredelse

Flytande lösning som används tillsammans med slipdamm som porutfyllnad (storlek på 3-5 mm) för slipade golv och golvbeläggningar. Efterföljande ytterligare slipning är möjlig utan utbrott.

OBTEGO SP-100

9 liters plasthink

Golvunderhåll (som återfyller ytan) av redan impregnerade mineralgolv som behandlas med OBTEGO-impregneringar. Återskapar ytans egenskaper och ytskyddet. Produktens huvudsakliga användning är för ytor som behandlas med OBTEGO R-40

P-serien – förbehandling

Förbehandling av ytor med komponenter som t.ex. förslutare och grundfärger. P-seriens används vanligtvis tillsammans med en efterföljande specialtätare i systemet.

Obtego P-2

OBTEGO P-2

Betongythärdare. 20 liters plastdunk

Betongythärdare (Densifier) som ökar hårdheten på golvytan (Litium silikat). Silikat med högt innehåll av aktiv ingrediens för ythärdning av betonggolv, (damm bindande).

Obtego P-3

OBTEGO P-3

Betongythärdare. 20 liters plastdunk

Betongythärdare (Densifier) som ökar hårdheten på golvytan (Kalium-Litium silikat). Silikat blandning med högt innehåll av aktiv ingrediens för ythärdning av betonggolv, (damm bindande).

Obtego P-5

OBTEGO P-5

Betongythärdare. 20 liters plastdunk

Betongythärdare (Densifier) som ökar hårdheten på golvytan med ytglanseffekt och ytskydd (Litium silikat). Silikat med högt innehåll av aktiv ingrediens för ythärdning av betonggolv, (damm bindande). Minskar kapillärvattenabsorptionen och höjer glansnivån på golvytan.

Obtego P-10

OBTEGO P-10

10 liters plastdunk

Förbehandling för applicering på absorberande, mycket slipade eller polerade ytor. Minskar förbrukningen av OBTEGO R-400 och minskar också risken för en oönskad färgförändring i golvet.

Obtego P-2

OBTEGO P-20

10 liters plastdunk

Förbehandling för applicering på mycket absorberande, glättade eller grovslipade ytor. Minskar förbrukningen av OBTEGO R-400. Ger även ett grundskydd mot lätt frätande syror samt minskar effektivt oönskad färgförändring i golvet. När Ni skall applicera OBTEGO R-400 på gjutasfalt skall Ni använda OBTEGO P-20nV innan appliceringen.

OBTEGO P-20 nV

10 liters plastdunk

Liknande produkt som OBTEGO P-20, men med lägre viskositet för golvytor med mindre absorberande yta. När Ni skall applicera OBTEGO R-400 på gjutasfalt skall Ni använda OBTEGO P-20nV innan appliceringen.

R-serien – specialförsegling

Förstklassiga impregneringsförseglare för skydd av cementytor. Olika specialtätningar kan användas beroende på typ av golv och ytbehandling.

Obtego R-30

OBTEGO R-30

20 liters plastdunk

Första klassig betongythärdare (Densifier) som ökar hårdheten på golvytan med ytskydd (hybrid silikat). Silikat med högt innehåll av aktiv ingrediens för ythärdning av betonggolv, (damm bindande). Minskar kraftigt kapillärvattenabsorptionen och ger ett bra skydd till golvytan.

Obtego R-40 Set

OBTEGO R-40

Komponent A: 18,3kg i en plasthink + Komponent B: 0,366kg i en plastflaska

Detta är en tvåkomponent, pigmenterad, mycket reaktiv hybrid litiumsilikat för bra skydd av cementbaserade ytor.

Färger:
Platina grå, nära RAL 7036 eller
Skiffer grå, nära RAL 7015.

Obtego R-400

OBTEGO R-400

10 liters plastdunk

Specialimpregnering för cement-, bitumen- eller härdplastbundna ytor samt natursten. Ger ett starkt fläckskydd med lång hållbarhet. Ytan består med endast enkel och miljövänlig rengöring, premiumglans och en attraktiv och bibehållen effekt av färgen på golvet.

MM-Norden Obtego R-50

OBTEGO R-50

10 liters plastdunk

Impregnering för cementbundna ytor. Reducerar möjligheten för vattenbaserade produkter, fett, olja och annan smuts att tränga ner i ytan. Produkten ger ett bra ytskydd med lång hållbarhet. En annan mycket positiv fördel är att produkten är mycket lätt att applicera.

C-serien – rengöring och underhåll

Rengöringsmedel för rutinmässig rengöring av vattentåliga ytor och golv, utformade för professionell användning för att hålla golvet optimalt skyddat och se bra ut, även efter många år. Underhållsvätskor ger en “sacrificial coating” samtidigt som ytskyddet återställs.

OBTEGO C-100

10 liters plastdunk
eller 1 liters plastflaska, 12st per förpackning

Neutralt rengöringsmedel med 98% biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen. Utspädbar upp till 1: 200. Används vid daglig rengöring och underhåll av golvytan.

OBTEGO C-105

10 liters plastdunk

Neutralt rengöringsmedel vatten avisande, cementbaserade industrigolv. Utspädbar med vatten upp till 1: 200. Används vid daglig rengöring av golvet.

OBTEGO C-200

10 liters plastdunk
eller 1 liters plastflaska, 12st per förpackning

Golvvårdsprodukt med ny optimerad formulering för användning på OBTEGO-skyddade ytor i R-serien. Förnyar glansen och återskapar ytskyddet på använda områden av golvet. För cementbaserade industrigolv skall Ni använda OBTEGO C-205 för Er golvvård.

OBTEGO C-205

20 liters plastdunk

Golvvårdsprodukten speciellt för OBTEGO impregnerade och skyddade cementbaserade industrigolv. Förnyar glansen och återskapar ytskyddet på använda områden av golvet. Perfekt att användas i tanken på kombiskurmaskiner. Utspädbar med vatten upp till 1: 400. Man bör manuellt applicera produkten på mycket slitna ytor och endast späda produkten 1:4 med vatten.

OBTEGO C-240

10 liters plastdunk
eller 1 liters plastflaska, 12st per förpackning

Golvunderhåll (som återfyller ytan) av redan impregnerade mineralgolv som behandlas med OBTEGO-impregneringar. Återskapar ytans egenskaper och ytskyddet. Produktens huvudsakliga användning är för ytor som behandlas med OBTEGO R-40

Obtego C10

OBTEGO C-10​

10 liters plastdunk

Högeffektivt alkaliskt rengöringsmedel för professionell grundrengöring av smutsiga golv innan applicering av OBTEGO högklassiga ytskyddssystem.

Betonginfärgning

OBTEGO erbjuder även ett färgämne som möjliggör efterföljande färgning av cementytor. En jämn vätning av ytan säkerställer ett homogent utseende. OBTEGO-färgämnet anpassas optimalt till impregneringarna i OBEGO R-serien.

Obtego Betonginfärgning

OBTEGO Betonginfärgning

10 liters plastdunk

Färdig att använda, flytande för att färga in cementbaserade ytor. Använd vår färgkarta för Era färgval.