Portamix Mega Hippo

Portamix Mega Hippo
sparar tid och pengar

PortaMix Mega Hippo

Många användare har vittnat om stora besparingar av både fysiskt arbete  och tid genom att använda Portamix Mega Hippo. Projekt som normalt kräver tre personer klarar man på endast två medarbetare. Man slipper också att använda och fylla olika behållare vid läggningen eftersom vår utrustning klarar alla delarna i läggningen.

Tack vare kärlets utformning får Ni en blandning utan risk för klumpar eller torrt material i blandningen. Eftersom blandaren har hjul och den går att fälla vid tömningen, är den mycket smidig att transportera genom hela arbetsflödet.

Stora fördelar

En väl balanserad design – en person kan blanda, transportera och lägga ut det blandade materialet på ett enkelt och effektivt sätt med stor precision. Reducering av arbetstid och minimering av materialspill.

  • Blandning, leverans till golvet och utläggning av material på ett snabbt sätt med en perfekt kontroll.
  • Insatsen fungerar till att blanda en stor mängd av olika typer av material, tex epoxi, akryl och andra material som annars är svåra att rengöra utrustningen ifrån.
  • Hanteras enkelt av en enda person under samtliga arbetsmoment
  • Reducerar arbetstiden, arbetsinsatsen och arbetskostnaden.
  • Noggrann mixning, blandning och placering utan problem.
  • Enkel att rengöra.
  • Specialdesignade hjulskydd som standard försäkrar att hjulhållare och hjul hålls fria ifrån skvätt ifrån material vid utläggningen.
  • Enkel och lätt att transportera och smidig att rulla och lägga ut material samtidigt. 
  • Man blandar enkelt flera blandningar efter varandra utan fördröjning eller rengöring.

Smidig hantering genom hela arbetsprocessen med Portamix Mega Hippo

Specifikationer

Blandningskärlets kapacitet: 6x20kg torrt material plus vatten eller annat bindemedel. (85liter/160kg)

Visp: TW225D Stor dubbel Helix

Motor: 1800W, två hastigheter, utrustad med RDC-skydd

Fällbar vagga för blandningskärlet: Välbalanserad och lätt att använda.

Vikt: 49kg

Lämplig för exempelvis: Flytspackel, epoxi, akryl, andra härdplaster, murbruk, färg och puts.

Portamix Mega Hippo finns i två olika motoralternativ: 1800W (standard motor) eller 2300W (vår extra starka motor)

PATENTERAD